CONEIXES LA PIRÀMIDE D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE?

01/11/2018

Es basa en els coneixements científics més actuals sobre nutrició, però el seu objectiu és mostrar aquesta informació d’una manera senzilla i comprensible per facilitar que tots puguem incorporar una ingesta saludable a la nostra vida quotidiana.

Coneixes la piràmide d’alimentació saludable?

 

La piràmide de l’alimentació saludable és un instrument educatiu. Es basa en els coneixements científics més actuals sobre nutrició, però el seu objectiu és mostrar aquesta informació d’una manera senzilla i comprensible per facilitar que tots puguem incorporar una ingesta saludable a la nostra vida quotidiana.

Per programar una alimentació saludable, convé conèixer les qualitats nutritives i d’ús dels diferents aliments, que sovint es classifiquen en grups d’acord amb els nutrients que contenen, i per això és convenient incloure en la ingesta diària aliments de cada grup. Una alimentació equilibrada implica una aportació adequada de nutrients, en qualitat i en quantitat. A l’hora d’assolir els objectius nutricionals, les guies alimentàries són un instrument útil en què s’agrupen els aliments segons la similitud nutricional. La representació gràfica (en forma de piràmide, roda, plat, etc.) permet valorar quins són els aliments bàsics i, al mateix temps, les diferents proporcions en que han de formar part d’un pla alimentari saludable. En el cas dels aliments de consum ocasional, com menys se’n mengi, millor.

A més del repartiment energètic, la varietat convé que formi part de l’alimentació diària, no només per facilitar la cobertura de les ingestes recomanades de nutrients, sinó també per evitar la monotonia i per fomentar l’aprenentatge d’uns bons hàbits alimentaris. La presència dels diferents grups bàsics d’aliments, ben distribuïts al llarg del dia (d’una manera adequada segons les activitats que es desenvolupen durant la jornada), permetrà mantenir una alimentació equilibrada, completa i satisfactòria.

 La incorporació d’aliments de temporada, locals i de proximitat és important, perquè contribueixen al desenvolupament rural, integrat al territori des del punt de vista ambiental, econòmic i social, i afavoreixen la vinculació entre els àmbits ru­ral i urbà i els de producció i consum. Potencialment, els aliments són més frescos i conserven millor les seves propietats originals, i es redueix la contamina­ció produïda pel transport de llargues distàncies, la qual cosa propicia una alimentació més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Al Mercat de Salt pots trobar tot allò que necessites per a una bona alimentació diària.