Carn de poltre Rigau

T. 629 321 305

LA CARN DE CAVALL

En èpoques prehistòriques, la caça d'espècies equines fou habitual. Tan habitual que la carn de cavall fou considerada un aliment bàsic en la nutrició. Al llarg de la història, el cavall ha donat a l'home molt bens. Amb l'arribada de la mecanització, el cavall s'ha convertit en un animal d'esbarjo i companyia. La seva presència diària ha disminuït.

El primer establiment dedicat a la venda de carns de cavall es va obrir a Figueras, l'any 1910. Després, es va estendre la seva comercialització a Girona i Barcelona. Els cavalls que es reserven a alimentació viuen a les pastures de la muntanya. Es tracta d'una producció neta amb pocs residus i baix consum de recursos naturals. És a dir, és una producció sostenible i respectuosa amb el medi.

En els darrers anys, ha tornat a augmentar el seu consum com alternativa a la carn de vacu, afectada per diverses crisis. La carn de cavall ha reprès el seu valor. Des d'un punt de vista dietètic, es caracteritza per la seva poca quantitat de greixos, el seu gran valor proteic i un efecte antianèmic per la seva coneguda riquesa en ferro. Es una carn de fàcil digestió i s'aconsella la seva ingesta a les persones de qualsevol edat.